MBS Recombinant

Enolase-phosphatase E1(mtnC) | Technique alternati ...

1674€

Details
Enolase-phosphatase E1(mtnC) | Technique alternati ...

2188€

Details
Enolase-phosphatase E1(mtnC) | Technique alternati ...

2188€

Details
Non-canonical purine NTP pyrophosphatase (Tgr7_296 ...

1603€

Details
Non-canonical purine NTP pyrophosphatase (Tgr7_296 ...

1603€

Details
Non-canonical purine NTP pyrophosphatase (Tgr7_296 ...

2116€

Details
Non-canonical purine NTP pyrophosphatase (Tgr7_296 ...

2116€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1735€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2243€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

1812€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

1812€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

2321€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

2321€

Details
Probable phosphatase Tola_0828 (Tola_0828) | Techn ...

1735€

Details
Probable phosphatase Tola_0828 (Tola_0828) | Techn ...

1735€

Details
Probable phosphatase Tola_0828 (Tola_0828) | Techn ...

2243€

Details
Probable phosphatase Tola_0828 (Tola_0828) | Techn ...

2243€

Details
Trehalose-phosphatase(gob-1) | Technique alternati ...

2216€

Details