MBS Recombinant

Probable phosphatase Sbal_1472 (Sbal_1472) | Techn ...

1752€

Details
Probable phosphatase Sbal_1472 (Sbal_1472) | Techn ...

2266€

Details
Probable phosphatase Sbal_1472 (Sbal_1472) | Techn ...

2266€

Details
Probable phosphatase Shew185_1467 (Shew185_1467) | ...

1752€

Details
Probable phosphatase Shew185_1467 (Shew185_1467) | ...

1752€

Details
Probable phosphatase Shew185_1467 (Shew185_1467) | ...

2266€

Details
Probable phosphatase Shew185_1467 (Shew185_1467) | ...

2266€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1735€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1735€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1735€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1735€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2243€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2243€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2243€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2243€

Details
Enolase-phosphatase E1 (mtnC) | Technique alternat ...

1680€

Details
Enolase-phosphatase E1 (mtnC) | Technique alternat ...

1680€

Details
Enolase-phosphatase E1 (mtnC) | Technique alternat ...

2194€

Details