MBS Recombinant

Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase(hisE) | Techniq ...

1890€

Details
Probable trehalose-phosphate phosphatase(otsB) | T ...

1779€

Details
Probable trehalose-phosphate phosphatase(otsB) | T ...

1779€

Details
Probable trehalose-phosphate phosphatase(otsB) | T ...

2293€

Details
Probable trehalose-phosphate phosphatase(otsB) | T ...

2293€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1741€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2249€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 (fbp) | Techni ...

1951€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 (fbp) | Techni ...

1951€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 (fbp) | Techni ...

2464€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 (fbp) | Techni ...

2464€

Details
Phosphoglycolate phosphatase (cbbZ) | Technique al ...

1663€

Details
Phosphoglycolate phosphatase (cbbZ) | Technique al ...

1663€

Details
Phosphoglycolate phosphatase (cbbZ) | Technique al ...

2177€

Details
Phosphoglycolate phosphatase (cbbZ) | Technique al ...

2177€

Details
Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase(hisE) | Techniq ...

1376€

Details
Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase(hisE) | Techniq ...

1376€

Details
Phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase(hisE) | Techniq ...

1879€

Details