MBS Recombinant

Enolase-phosphatase E1(mtnC) | Technique alternati ...

2216€

Details
Enolase-phosphatase E1(mtnC) | Technique alternati ...

2216€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1785€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2293€

Details
Inorganic pyrophosphatase (ppa) | Technique altern ...

1553€

Details
Inorganic pyrophosphatase (ppa) | Technique altern ...

1553€

Details
Inorganic pyrophosphatase (ppa) | Technique altern ...

2056€

Details
Inorganic pyrophosphatase (ppa) | Technique altern ...

2056€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 1 (fbp1) | Tec ...

1956€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 1 (fbp1) | Tec ...

1956€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 1 (fbp1) | Tec ...

2464€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 1 (fbp1) | Tec ...

2464€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 2(fbp2) | Tech ...

1995€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 2(fbp2) | Tech ...

1995€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 2(fbp2) | Tech ...

2509€

Details
Fructose-1,6-bisphosphatase class 1 2(fbp2) | Tech ...

2509€

Details
Non-canonical purine NTP pyrophosphatase (GFO_1100 ...

1586€

Details
Non-canonical purine NTP pyrophosphatase (GFO_1100 ...

1586€

Details