MBS Recombinant

Protein phosphatase CheZ (cheZ) | Technique altern ...

2166€

Details
Protein phosphatase CheZ (cheZ) | Technique altern ...

2166€

Details
Putative mannosyl-3-phosphoglycerate phosphatase ( ...

1796€

Details
Putative mannosyl-3-phosphoglycerate phosphatase ( ...

1796€

Details
Putative mannosyl-3-phosphoglycerate phosphatase ( ...

2310€

Details
Putative mannosyl-3-phosphoglycerate phosphatase ( ...

2310€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

1752€

Details
Undecaprenyl-diphosphatase (uppP) | Technique alte ...

2260€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

1818€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

1818€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

2332€

Details
Bis (5'-nucleosyl) -tetraphosphatase, symmetrical ...

2332€

Details
CDP-diacylglycerol pyrophosphatase (cdh) | Techniq ...

1746€

Details
CDP-diacylglycerol pyrophosphatase (cdh) | Techniq ...

1746€

Details
CDP-diacylglycerol pyrophosphatase (cdh) | Techniq ...

2260€

Details
CDP-diacylglycerol pyrophosphatase (cdh) | Techniq ...

2260€

Details
Guanosine-5'-triphosphate,3'-diphosphate pyrophosp ...

2371€

Details
Guanosine-5'-triphosphate,3'-diphosphate pyrophosp ...

2371€

Details